English Version!Travel and Tourist Information Sumatera Barat

Batu Nan Tujuah

Batu Nan Tujuah terletak pada pekarangan rumah kaum Dt. Sutan di Korong Gadang  Kelurahan IX Korong. Batu Nan Tujuah merupakan tempat duduk Datuak Perpatiah Nan Sabatang beserta tokoh-tokoh adat dalam memusyawarahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan adat-istiadat Nagari Solok. Namun penduduk setempat, masih menggunakannya sebagai tempat “Bakaua” atau bernazar apabila kemarau panjang untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan.