Pacu Itik merupakan sebuah iven pariwisata yang digelar secara berkala setiap tahun, Pacu ini diperkirakan berasal ketika penggembala itik mendapati beberapa itik berusaha untuk terbang, kemudian memutuskan untuk